[YamiSora – XXX Inc] Toji no Miko

Tựa thân thiện: Đao Sứ Vu Nữ, Gái Kiếm
Thể loại:
 TV
Số tập: 24?
Khởi chiếu: 5/1/2018
Sản xuất: Genco
Studios: Gokumi
Genres: Action, Fantasy
Nhân sự:
Vịt – Bạch Tạng – Kim (XXX Inc)
Giới thiệu nội dung:
Nơi thế giới mà những Hoang Hồn hoành hành, các thiếu nữ nhận lấy danh hiệu Đao Sứ từ các Ngự Đao đứng lên bảo vệ nhân loại

Download