[YamiSora – XXX Inc] Toji no Miko


Tựa thân thiện: Đao Sứ Vu Nữ, Gái Kiếm
Thể loại: TV
Số tập: 24?
Khởi chiếu: 05/01/2018
Sản xuất: Genco
Studio: Gokumi
Genres: Action, Fantasy
___________________________________
Nhân sự:
Vịt – Bạch Tạng – Kim (XXX Inc)
___________________________________
Giới thiệu nội dung:
Nơi thế giới mà những Hoang Hồn hoành hành, các thiếu nữ nhận lấy danh hiệu Đao Sứ từ các Ngự Đao đứng lên bảo vệ nhân loại
___________________________________
Download: MEGAGoogle Drive