YamiSora Next Conference Date

YamiSora Next Conference Date : 8.00 pm GMT+7 (Giờ Việt Nam) ngày 26/05/2012

Chi tiết tham khảo thêm tại đây : link