YamiSora needs your help !

Tình hình hiện tại là bọn mình đang rất thiếu uploader .
Chính vì vậy , bọn mình muốn tuyển thêm người làm công tác này .
Điều kiện : CPU tương đối 1 chút , và mạng ổn định ; và có tinh thần trách nhiệm .
Bạn nào có nhã hứng xin hãy liên hệ bọn mình bằng widget bên tay phải trang