Working!!!

 

50100-img_main
Tên thân thiện: Gái làm thêm
Nhân lực: Ryu
Nội dung: Tiếp tục câu truyện của 2 phần trước về nhà hàng Wagnaria!!.

Download: (Đã có tới ep 14) 

GGDrive Mega Fshare