The end of YamiSora

Tính ra là còn 2 tuần nữa thì hết mùa fall anime rồi
Vì vậy , tận hưởng 2 tuần này cho thỏa thích đi !