Tamako Love Story

 

 
Tựa đề: Tamako Love Story, たまこラブストーリー
 
Ngày khởi chiếu tại rạp: 26/4
 
Nhà sản xuất: KyoAni
 
Nội dung: Everybody loves somebody 😡
 
Lời mở đầu: Lúc đầu ở tv serie mình không nghĩ Mochizou và Tamako có thể thành một đôi với nhau rất dễ thương như thế này >v< Mình thấy movie này rất hay, từ sự phát triển của nhân vật cho đến theme songs. 
Lúc trước đã có bài Koi no Uta, và bây giờ có bài Principle, bài nhạc rất phù hợp với Tamako nên mình rất thích bài Principle 😡
 
Password của file rar là mochi
 
 
 
P.s: Mình đã xong movie của im@s và Tamako rồi nên mình sẽ làm tiếp BD của NagiAsu, sau khi suy nghĩ mình quyết định sẽ chỉnh sửa lại bài ebb and flow ở phần xưng hô. Vì là remake BD nên mình sẽ không làm gấp mà từ từ >v<