Slave

Theo đúng lời hứa , các bé sẽ hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn để làm slave cho các đàn anh