Slave

Theo đúng lời hứa , các bé sẽ hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn để làm slave cho các đàn anh

  • Ruki

    Ko ngờ hồ ly bệnh thế, đính chính là chỉ lão ấy mới cần slave, đa số thành viên còn lại rất trong sáng =))