recruit

Hiện tại bọn mình đang cần tuyển designer
Công việc chính là trang trí cho trang chủ của nhóm
Yêu cầu : biết dùng photoshop
Designer hoàn toàn có thể tham gia vào những công việc còn lại nếu muốn
Bạn nào có hứng thú xin hãy liên lạc với bọn mình !

Thân