Overlord II


Thể loại:
 TV
Số tập: 13?
Studios: Madhouse
Genres: Action, Fantasy
Nhân sự:
Vịt – Riko
Giới thiệu nội dung:
Tiếp tục câu chuyện về Chúa tể và những bề tôi :)Đôi lời muốn nói:
Thực sự thì hướng đi của cái Series này về sau theo LN làm bộ sậu làm PJ này rất ác cảm nên đắn đo mãi tới tận giờ bọn tớ mới quyết định làm và rel. Giả dụ có SS3 chắc không làm quá…
Download