One Room

A18889-1369072804.1479707374

Japanese: One Room
English: OneRoom
Type: TV
Số tập: 12
Ngày công chiếu: 11/1/2016 đến ???
Tình trạng: Đang tiến hành
Producers: ???
Licensors: ???
Studios: TYPHOON GRAPHICS
Source: Original
Thể loại: Slice of Life
Nhân sự
Trans: Kei, Edit: Chụy Hồng

Nội dung:
1 bộ anime đúng chất Visual Novel trên cả tuyệt vời.

4Share