New Game!

tumblr_oaqiveFzII1ujg435o1_1280

Tên phim: New Game!

Khởi chiếu: 04/07/2016

Số  tập: 12

Nhà sản xuất: Dogakobo

Nhân sự dịch thuật: Annetta

Nội dung: Moe show:v

Link:

Google – Mega