Musaigen Phantom World

62082-2-1200x630
Tựa: Vạn Sắc Ma Giới

Dạng: TV Series, 13 ep

Thời gian: 06.01.2016 tới ?
Thể loại: Moe Battle, Bouncing Melon, Shimapan…
Nội dung:

Thảm họa trần gian
Yêu ma xuất thế
Kiều nữ thiên phú
Hành hiệp cứu người

Staff:
Agano – Tiền quân
Vịt – Hậu quân
Download:
GoogleFshare4share – Mega