Kore wa zombie desu ka? Of the dead – PV

Khỏi giới thiệu chi cho nó tốn công nhỉ =))

  • Anonymous

    Yay! Kore wa zombie desu ka? Of the dead!!! Huraaaaaaaaa

  • bộ này với bộ muv-luv là mình mong chờ nhất cả mùa đấy

  • Anonymous

    Cuối cùng cũng sắp có Korewa zombie desuka ssII rồi, đợi lau lém ruj

  • Anonymous

    Cái PV này chưa thể hiện được gì nhiều, ngoại trừ việc thể hiện sự gia tăng của cảnh ecchi-I like it.