Koihime Musou

Nội dung: Tam Quốc Mỹ Nhân Chí. Khi các danh tướng thời Tam Quốc đều hóa mỹ nhân.

Thời lượng: Ba phần, mỗi phần 12 tập, tổng cộng là 36 tập

Nhân lực: Tùy Phong (dịch thuật), Riko (dịch thuật), neow (hậu cần)

Vài lưu ý nhỏ:
Vì bối cảnh đặc biệt của bộ này, nên toàn bộ bản dịch sẽ được dịch hoàn toàn theo phong cách Tam Quốc.

Tức là sẽ không có Kan’u, Rinrin, Chouun mà chỉ có Quan Vũ, Linh Linh, Triệu Vân.
Sẽ không có sensei, dono, sama mà chỉ có lão sư, nữ hiệp, đại nhân, thừa tướng, thái thú…
Sẽ không có chị chị em em mà chỉ có tỷ tỷ muội muội.

Nói chung là cả cách dùng từ lẫn cách nói chuyện đều sẽ mang đậm tính cổ trang Trung Quốc.
Nói trước để nếu thanh niên nào kỵ “tiếng tàu khựa” thì tốt nhất đừng down về.
Down về xem xong ý kiến ý cò vụ này nhẹ thì bị bơ nặng thì nghe chửi đừng hỏi tại sao.
(Dĩ nhiên những ý kiến khác về dịch thuật thì cứ tự do nêu ra nếu thích. Nhóm chỉ nhận là có chém một chỗ duy nhất ở cái tựa phim là “Dị Giới Tam Quốc Công Chúa” thôi, còn lại thì ai thấy có bất cập gì cứ thoải mái nêu ra)

Download

Đệ Nhất Thiên: Dị Giới Tam Quốc Công Chúa (Koihime Musou)

Hồi thứ nhất: Quan Vũ, Trương Phi kết bái kim lan
MegaGoogle4share

Hồi thứ hai: Quan Vũ, Triệu Vân xông vào tử địa
MegaGoogle4share

Hồi thứ ba: Trương Phi, Mã Siêu tỷ thí lôi đài
MegaGoogle4share

Hồi thứ tư: Mã Siêu hành thích Tào Tháo
MegaGoogle4share

Hồi thứ năm: Quan Vũ thu phục yêu quái  
Mega – Google – 4share

Hồi thứ sáu: Trương Phi, Khổng Minh mặt đối mặt
Mega – Google – 4share

Hồi thứ bảy: Trương Phi, Quan Vũ nãy sinh bất hòa
Mega – Google – 4share

Hồi thứ tám: Quan Vũ phá mưu Hoàng Trung
Mega – Google – 4share

Hồi thứ chín: Viên Thiệu truy tìm kho báu
Mega – Google – 4share

Đệ Nhị Thiên: Chân Dị Giới Tam Quốc Công Chúa (Shin Koihime Musou)
Sẽ có sau

Đệ Tam Thiên: Chân Dị Giới Tam Quốc Công Chúa – Tiểu Thư Đại Loạn (Shin Koihime Musou – Otome Tairan)
Sẽ có sau