Font

Để đảm bảo phim hiển thị đúng font, xin hãy down và cài đặt bộ font này vào: Link