Đè hàng chơi cho vui

Còn đây là OP của Onii-ai mùa tới =)) Nghe bằng tai, sai sót là khó tránh khỏi
BTW, mình đang dịch cái gì vậy nhỉ…

  • Anonymous

    Đè hàng lúc nửa đêm, công nhận vui thật.