Công bố các anime dự kiến sẽ làm trong mùa Spring

Ngày chiếu: Thứ 6, 08/04/2011
Hợp tác với A4VF
Staff : Son of holy , windsoul , Tifa ( A4VF )Astarotte no Omocha!

Ngày chiếu: Chủ nhật, 10/04/2011
Staff : Naruto , Shana S , AOD
Ngày chiếu: 02/04/2011
Staff : windsoul , ruki

Ngày chiếu: Thứ 2, 04/04/2011
Staff : Riko-chan , Shana S , AOD

Ngày chiếu: Thứ 2, 04/04/2011
Staff : Ruki , AOD

Encode và upload tất cả các project : Mazui , Son of holy
Kara effect : tùy cơ chém gió 
Đây là dự kiến, có thể sẽ có thay đổi cho đến phút cuối!

==========================================================