Comet Lucifer

comet_lucifer_promo

Tên Phim: Comet Lucifer

Tên thân thiện: Gái sa ngã

Thời lượng: 24m/1ep

Main studio: 8 bit

Thời gian công chiếu: 4/10/2015 đến ???

Staff

Thông(trans), Bắp(edit)

Nội dung

Chở gái chạy trốn rồi tình cờ nhặt được bé loli và mọi chuyện bắt đầu từ đây

Download

Drive