Accel World OP Single – Burst The Gravity

Artist : ALTIMA
Title (Single) : Burst The Gravity
Release Date : 2012.07.25

Tracklist
1. Burst The Gravity
2. CYBER CYBER
3. Burst The Gravity (instrumental)
4. CYBER CYBER (instrumental) 

  • Anonymous

    nhac ha anh Holy
    a thanks !!!

  • Anonymous

    cái hình trông nó lạ lạ ngộ sao ý