Thành viên

Holy Twincest

Leader
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Haru-nee

Leader
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Riko-chan

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Tùy Phong

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời: Sống chung với Delay, làm bạn với Delay
 • Project nổi bật: Date a Live, SAO, Mahouka

Shana

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Neow

Member
 • Vị trí: Encoder
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Puu

Member
 • Vị trí: Translator, Initiator
 • Đôi lời: (đỏ mặt)
 • Project nổi bật: Date a live, Ro Kyu Bu SS

thonglinh90

Member
 • Vị trí: Spammer
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Satoshi Ryu

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Irlotte

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Pantsu

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời: Lâu cao thì cô tịch
 • Project nổi bật: Huyết toái trường không

Clara

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Jin

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật: Log Horizon

Uranus Queen

Member
 • Vị trí: Encoder
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Annetta

Member
 • Vị trí: Encoder
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

aibiet

Member
 • Vị trí: Uploader
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Pigman

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

ProGear.Vn

Member
 • Vị trí: Sponsor
 • Đôi lời: Dâm thương
 • Project nổi bật:

Snow

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Lein

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời: hay e thẹn và có xu hướng M
 • Project nổi bật: SAO II, Free II

Ma-chan

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật:

Tomoe-chan

Member
 • Vị trí: Translator
 • Đôi lời:
 • Project nổi bật: