Zombieland Saga


Tựa: Zombieland Saga
Thể loại: Idol, Zombie, Guro?
Dạng: TV Series
Số tập: 12

Nội dung:
Có chết cũng phải thực hiện giấc mơ? KHÔNG! Chết rồi vẫn phải thực hiện giấc mơ!

Đôi lời muốn nói:

Thực sự thì mình vô cùng kết PJ này, nhưng khổ cái là trong thời gian nó chiếu quá bận nên không ôm được.

Xong rồi với sự trợ giúp của tập đoàn nhọ XXX mà cái PJ này nó chạy được. Thế nhưng một bộ có nhân vật chính nhọ vcl lại có dàn staff cũng nhọ éo kém nên thành thử giờ mới xong (MAY MÀ XONG!)

Download:
Google – Mega