Strike the Blood II

189758

Tựa: Strike the Blood II

Dạng: OVA, 8 tập

Thể loại: Action, Comedy, Fantasy, Romance,…

Nội Dung:

Nối tiếp phần 1

Download:

GoogleFshare4share

  • Black Mask

    OVA 8 tập lol…

  • Ủa, tập 2 đâu ?
    Mình nhớ có 2 tập rồi mà nhỉ ?

  • DarkBoyTk

    làm lại 2 tập đầu 1080p đi nhóm