Mini Toji

Tựa thân thiện: Đao Sứ Vu Nữ, Gái Kiếm

Thể loại: Short Anime
Số tập: ?
Khởi chiếu: 12/01/2019
Sản xuất: Genco
Studio: Gokumi
Genres: Action, Fantasy
___________________________________
Nhân sự: Vịt
___________________________________
Giới thiệu nội dung:
Hậu truyện sau khi các Đao Sứ đánh bại Đại Hoang Hồn nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ nhân loại dù đã dính phải độc dược APTX – 4869
___________________________________
Download: MEGA – Google Drive