[Manga] Cần 1 translator cố định cho Rika

Pj cần translator: Rika
Info: http://www.mangaupdates.com/series.html?id=64045
YamiSora ‘ rel: http://www.yami-sora.com/2012/10/rika-chap-7.html
Đôi lời: Eng hiện giờ đã là chap 12 tức là còn 4 chap nhưng khổ nỗi mình không sắp xếp được thời gian để dịch tiếp pj này. Giờ nếu để đó thì đêm dài lắm mộng, khoảng cách ngày càng dài và ngày nào đó drop là chuyện bình thường. Tất nhiên chẳng ai muốn điều đó xảy ra nên nếu bạn nào có cảm hứng và thời gian, muốn dịch pj cùng nhóm thì liên hệ với mình ở phía trên hoặc comment phía dưới nhé. Chúng mình rất cần các bạn!!
Cảm ơn đã đọc.